×

Madrasha of Adamdighi

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
ADAMDIGHI ADMIA FAZIL MADRASAH 119143 7601012301 +880১৭১৫১২১৮১৩ adamdighiafm@gmail.com
ANTAHAR ISLAMIA DAKHIL MADRASAH 119151 7601032101 +8801719827496
BASHIKORA DAKHIL MADRASA 119144 7601062101 +8801728315806 bashikoradmadrasah@gmail.com
CHATKHAIR SIDDIQUIA DAKHIL MADRASAH 119147 7601042102 +8801717217184 chatkhaird.m1971@gmail.com
CHENCHUA DAKHIL MADRASAH 119149 +8801713771239
DHAMAIL GHORADAH SIDDIQUIA DAKHIL MADRASAH 119145 7601042101 +8801717329188 dhamailgsdmadrasah@gmail.com
JHAKHIR DAKHIL MADRASAH 119150 7601062102 +8801747208692 mj119150@gmail.com
KARAI ALHAJ ASHRAFUNNESA ALIM MADRASAH 119153 7601072101 +8801715094134 kaaam.bogra@gmail.com
KUNDOGRAM BANIAGARI DAKHIL MADRASHA 119154 +8801718752632
NASARATPUR DHANTALA ALIM MADRASAH 119142 7601042203 +880১৭১৮৮৭৬০৪০ ndam119142@gmail.com
PAHLOWAN PARA ADHUNIK DAKHIL MADRASAH 119155 +8801731242333
RAMPURA EDGAH ISLAMI DAKHIL MDRASA 119152 7601072102 +8801727591501 rampuramadrash@gmail.com
SANTAHAR ISLAMIA DHAKHIL MADRASAH 119146 7601082101 +8801718577042
TILAS ISLAMPUR SIDDIQUIA DKAHIL MADRASHA 119148 7601022101 +8801729813804

Madrasha of Dhunat

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
AMINA MAYEN ALOWA MOTHURAPUR ALIM MADRASAH 119383 7603022201 +8800171799871 amamam13753@gmail.com
BERERBARI GIRLS DAKHIL MADRASHA 119387 7603112103 +8801749602845
BERERBARI SENIOR ALIM MADRASH 119377 7603082202 +8801714494743
BIL CHAPRI DAKHIL MADRASHA 119393 7603112102 +8801728425775 bildm1988@gmail.com
CHALAPARA DAKHIL MADRASHA 131484 +8801712432298 www.cpdm@gmail.com
CHITHULIA GIRLS DHKHIL MADRASH 119396 7603162103 +8801715636107
DHUNAT UPAZILA H.R. DAKHIL MADRASHA 119390 7603042101 +8801732866622 m119390@gmail.com
DHUNAT ZAHIDHUL ISLAM (JEWEL) MEMORIAL ALIM MADRASAH 119375 7603052103 +8801711484319
HEUTNAGAR DAKHIL MADRASAH 119381 7603052102 +8801715917649 heutngor@yahoo.com
HOTIARPARA DAKHIL MADRASAH 119385 7603122101 +8801746240576 hdm1975@yahoo.com
ISLAMPUR (ISWARGHAT) DAKHIL MADRASHA 119379 7603052101 +8801718678505
JHINAI ISLAMIA FAZIL MADRASHA 119374 7603072301 +8801724216867 m119374@yahoo.com
JOREKHALI FAZIL MADRASHA 119376 7603102301 +8801795038791
KADAI DAKHIL MADRASHA 119398 7603162101 +8801705968380 kaddm1994@gmail.com
KANTANAGOR DAKHIL MADRASHA 119388 7603152101 +8801714421140 m119388@yahoo.com
KHADULI MULTANI SHAHJAHAN DAKHIL MADRASAHSAH 119395 7603142101 +8801722358410 kmsmadrashakhaduli@gmail.com
KHATIA MARI MEHERUNNESA DHKHIL MADRASAH 119394 7603132101 +8801705508071 kmdm13767@gmail.com
MANIK POTAL DAKHIL MADRASAH 119386 7603012101 +8801718876043 m119386@yahoo.com
MOHISURA DHAKHIL MADRASHA 119380 7603162102 +8801712383120
NANDIARPARA RAHMANIA ALIM MADRASAH 119378 7603082203 +8801719827395 nram13755@gmail.com
NANGLOO GIRLS DAKHIL MADRASAH 119389 7603122102 +8801721544954
NANGLOO M.K.M. FAZIL MADRASHA 119382 7603082301 +8801716576544
NATABARI MONOARA NIJAMIA DHAKHIL MADRASHA 119399 +8801717052939
RANGAMATI GIRLS DAKHIL MADRASHA 119392 7603172101 +8801717087691 rgdm1983@gmail.com
RANGAMATI KHAIRUL ULUM DAKHIL MADRASHA 119384 7603032101 +8801770895330

Madrasha of Dupchachia

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
AURJUNAGARI TAJ SIDDIQIUYA DAKHIL MADRASHA 119446 7604022102 +8801721210221 No. email.
BERUNJA ISLAMIA DAKHIL MADRASAH 119447 7604042102 +8801734107325 berunja.d.madrasah@gmail.com
BHATAHAR DAKHIL MADRASHA 119468 7604142101 +8801721511342
BHATHANDA SYED MIRA SHAHEB DAKHIL MADRASHA 119465 7604122102 +8801718825763 bhsmsdm@gmail.com
CHANDRA DIGHI ALIM MADRASHA 119461 7604092101 +8801726849525 chandra.dup@gmail.com
DAIMPUR ESHAR UDDIN DAKHIL MADRASAH 119463 7604132101 +8801799177321
DAKAHAR GIRLS DAKHIL MADRASHA 119455 7604152101 +8801714844113 dmadrasha@gmil.com
DEBKHANDA SIDDIQUIA SENIOR ALIM MADRASAH 119452 7604072201 +8801711962148 debkhandamad.talora@gmail.com
DUBCHANDCHIA DARUS SNNAH BOHOMUKHI PARZIL DEGREE MADRASHA 119457 7604062301 +8801728164207 dupdsmad@gmail.com
JOHAL MATAI AND TEMA DAKHIL MADRASHA 119464 7604112101 +8801734071981 tzohalmatai@yahoo.com
KAMARGRAM DAKHILMADRASAH 119453 7604162101 +8801721212683
KARAMJI MAJIDIA FAZIL MADRASHA 119444 7604062303 +8801722966493 kmfdmad@gmil.com
KHADIZA KHATUN ISLAMIA ALIM MADRASHA 119442 7604172101 +8801711433819 khadizakhatunmad2012@gmail.com
KHIHALI DARUSSALAM DAKHIL MADRASHA 119454 7604012101 +8801718199298 khihalidm@gmail.com
KOLE SOHRABDIPUR ALIM MADRASHA 119451 7604042201 +8801734941052
MADHAIMURI ADAT ALI ALIM MADRASA 119462 7604102101 +8801718199223 madhaimurialimmadrasah@gmail.com
MATHURAPUR DAKHIL MADRASHA 119450 +8801719793756
MIA PARA PIRZIA UDDIN AHSAN SAHID DAKIL MADRASHA 119456 7604022101 +8801714929431 miahparadakhilmardrasah@gmail.com
NAUDAPARA DAKHIL MADRASAH 119467 +8801749058727
PALLA PARA DAKHIL MADRASHA 119448 7604122101 +8801719536233 pallaparadakhilmadrasah@yahoo.com
PASCHIMA ALOHALI ISLAMIA AD;BAH.DAKHIL MADRASHA 119443 +8801716088438 paschimalohali_iabdmadrash@yahoo.com
TALORA SHAH-ETEBARIA KAMIL MADRASAH 119445 7604052301 +8801719511465 tkamilmadrasah@gmail.com
TARAZUN MOKSEDIA FAZIL MADRASHA 119449 7604062302 +8801716746227 tarajunfazilmadrasah@gmail.com
UNHAT SINGRA SIDDIQUIA ALIM MADRASHA 119460 7604082201 +8801716727158 unahatsingra@gmail.com

Madrasha of Gabtali

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
AGUNIER TAIR DAKHIL MADRASH 119515 7605122102 +8801727846404 atdm@gmail.com
ATRARIA ASMOTULLA GIRLS DAKHIL MADRASAH 119541 7605152101 +8801740992106
BAGBARI S U FAZIL MADRASAH 119520 7605052301 +8801716197842 bsf.madrasha@gmail.com
BHANADRA PANIR PAR ALA NUR MADRASHA 119523 7605122101 +8801737698647 vpad.madrasha@gmail.com
BORO ITALI DAKHIL MADRASHA 119544 +8801717540272
DAYARAMPUR SIRAJUL HAQUE DAKHIL MADRASHA 119516 7605132102 +8801731616757 ddakhilmadrasha@yahoo.com
DURGAHATA DARUL ULUM SENIOR FAZIL MADRASA 119526 7605102301 +8801740933351 durgahattadegree_madrashah@yahoo.com
GABTALI ALIM MADRASAH 119538 7605122203 +8801712087601 gabtalialimmadrasah@gmail.com
GURTUP NOGOR DARUL ISLAM DAKHIL MADRASAH 119528 7605072101 +8801713603130 abdussalamgab@gmail.com
HAMIDPUR GIRLS DAKHIL MADRASHA 119531 +8801726234346 hbdm@gmail.com
HOSSAINPUR JAKARIA DAKHIL MADRASAH 119519 7605012101 +8801714676833
JOYBHOGA DAKHIL MADRASAH 119534 7605132101 +8801733779923 joybhogadakhilmadrasha@yahoo.com
KAGOIL NAYEBULLA D. MADRASHA 119530 7605112101 +8801729312017 abdulmazid149@yahoo.com
KALAIHATA DAKHIL MADRASAH 119543 7605162101 +8801724596544
KAMARCHATTA BATATONNESA (ALIM) SENIOR MADRASAH 119525 7605022201 +8801719535664 kbamadrasah@gmail.com
KARIMPARA B M DHAKIL MADRASA 119533 7605062101 +8801724625797 karimpara.bm@yahoo.com
MARIA DAKHIL MADRASAH 119529 +8801705263582 m.dahilmadrasha@gmail.com
MOHISHABAN MOKSEDIA SINIOR (ALIM) MADRASAH 119521 7605042202 +8801734118385 119521gab@gmail.com
MOHISHABAN SARKARPARA A.U.ALIM MADRASHA 119527 76050420101 +8801712137109 akader01712@gmail.com
NASHIPUR GIRLS DAKHIL MADRASAH 119539 7605172102 +8801719200920 ngd.madrasha@gmail.com
PADMAPARA RHAMANIA DHAKIL MADRASHA 119517 7605012102 +8801915448928 119517@gmail.com
RAMESWARPUR UTTUR PARA KASEMIA GIRLS DAKHIL MADRASHA 119518 7605102102 +8801714607203
SHABEK PARA DELOWARIA DAKHIL MADRASA 119524 7605092101 +8801710906309 shabekparaddmadrasha@gmail.com
SHUVOPARA DARUL ULUM DAKHIL MADRASHA 119540 7605172101 +8801714494844
SONAKANIA HIZBUN NOOR BALIKA DAKHIL MADRASAH 119532 7605042103 +8801719737425
SONAKHANIA DAKHIL MADRASHA 119535 7605092102 +8801923882038
TARAF SARTAJ FAZIL MADRASAH 119522 7605032301 +8801711937081 tarafsartaz119522@gmail.com
TOLLATOLA DAKHIL MADRASAH 119537 7605142101 +8801556301154

Madrasha of Kahaloo

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
BAMUJA SIDDIQUIA FAZIL (DEGREE) MADRASA 119588 7606022301 +8801712888545 bamujamadrasa@gmail.com
BANDAI KHARA F. A. U. A. DAKHIL MADRASA 119601 7606072102 +8801736061788 bkfauadmadrasha@gmail.com
BHALSON DHAKHIL MADRASHA 119605 7606112101 +8801825836053 bhalsondakhilmadrasah@gmail.com
BHOGOIL DAKHIL MADRASHA 119595 7606142103 +8801718442509 bhogoil.d.madrasah@gmail.com
BIRKEDAR KHAZA MOYEN UDDIN CHISTI (R) DAKHIL MADRASHA 119597 7606062101 +8801716334324 birkedarmadrasha@gmail.com
DARAI MONSURUL ULUM GIRL'S DAKHIL MADRASHA 119609 7606012103 +8801729191476 daraimugirlsdmadrasah@yahoo.com
DURGAPUR ENAYATULLAH DAKHIL MADRASHA 119596 7606022102 +8801737732102 durgapuredmadrasha@gmail.com
HATPUKUR SULTANIA DAKHIL MADRASHA 119602 7606122101 +8801729189654 hatpukurmad@gmail.com
KAHALOO SIDDIQUIA FAZIL DEGREE MADRASHA 119585 7606012301 +8801732012462 kahaloomadrasah95@gmail.com
KALAI RAJBATI DAKHIL MADRASAH 119591 7606032101 +8801725014116 karabdmadrasha@gmail.com
KALLAPARA ANOWARUL ULUM FAZIL MADRASHA 119586 7606082303 +8801719708195 kallaparaaufazilmadrasah@yahoo.com
KALMA RAHMANIA SENIOR FAZIL MADRASAH 119593 7606082301 +8801719535660 kalmamadrasah@gmail.com
KARAMJAPARA PEER MAZAR DAKHIL MADRASHA 119610 +8801739460315
KAURAS MOKAMTALA DAKHIL MADRASHA 119600 7606142102 +8801761535430 kmdmadrasha@gmail.com
KAZIPARA BAITUSH SHARAF DAKHIL MADRASAH 134756 +8801747175406 kaziparabsdmadrasha@gmail.com
KHARIA NISHINDARA MAZEDA HOSSAIN DAKHIL MADRASHA 119607 +8801917113456 khrimahodamad@gmail.com
KHURASHOTTI B.U.AND ANSARIA DAKHIL MADRASHA 119590 7606092101 +8801727219362 khurashottimadrasah@gmail.com
LOHA JAL DAKHIL MADRASAH 119599 7606142101 +8801797672545 lohajalmadrasah@gmail.com
MAGURA M.U. ALIM MADRASHA 119589 7606082202 +8801721210225 maguraalimmadrasha@gmail.com
MURAIL ISLAMIA SENIOR ALIM MADRASHA 119587 7606052201 +8801970749329 murailmadrasah@gmail.com
PAIKOR SHAH JAMALIA SENIOR (ALIM) MADRASHA 119594 7606072201 +8801715717336 pssmbog@gmail.com
PANCHPIR MAZAR RAHMANIA DAKHIL MADRASHAPANCH 119606 7606102102 +8801719738097 panchpirdakhilmadrasah@gmail.com
PILKUNJA SHAH SULTAN FAZIL MADRASHA 119598 7606032302 +8801717211780 pilkunjafazilmadrasha@gmail.com
SANTA ISLAMIA DAKHIL MADRASHA 131488 +8801738161993
SHAKOHALI DHAKIL MADRASHA 119604 7606102101 +8801718407418 shakohali.dm@gmail.com
SHILKOUR MISBAHUL ULUM SENIOR ALIM MADRASAH 119592 7606042201 +8801912752827 shilkouralimmadrasah@gmail.com
SHITLAI SIDDIQUIA DAKHIL MADRASAH 119608 7606132101 +8801714512863 shitlaidakhilmadrasah@gmail.com
UTTAR DEBKHNADA ASIA DAKHIL MADRASHA 119603 7606012102 +8801751514145 udadamadrasha@gmail.com

Madrasha of Nandigram

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
BATDIGHI DARUS SUNNAH DAKHIL MADRASAH 119663 +8801724390215 batdighidm@gmail.com
BIZRUL PAKURIA SIDDIKIA GIRLS DAKHIL MADRASA 119651 7607052103 +8801917137822 bizrulgirlsmadrasah@gmail.com
CHALA MOKAMTOLA AULIA DAKHIL MADRASHA 119659 7607072101 +8801735748331
DAMDAMA AMINIA DAKHIL MADRASAH 119654 7607062101 +8801718199549
DAMGARA SIDDIQUIA FAZIL(DEGREE ) MADRASAH 119644 7607022301 +8801718231437
DEOTA DAKHIL MADRASHA 119643 7607082101 +8801747853725
GOSAIL HAFFZAIA DAKHIL MADDRSA 119656 7607102101 +8801724107154 rashedul_bogra@yahoo.com
HATDHUMA MOZADDID ALFESANI DAKHIL MADRASHA 119661 7607112101 +8801713820750
ISLAMPUR ALHAZA SHARIEF UDDIN AND SHRIFUN GIRLS MADRASA 119652 7607092101 +8801717175934 rashedul_bogra@yahoo.com
ISLAMPUR BHUSHKUR ALIN MADRASAH 119649 7607052201 +8801728977172
JAMALPUR PANCHPIR DAKHIL MADRASHA 119657 7607112102 +8801718826933
KALISH PUNAIL HAMIDIA FAZIL MADRASAH 119647 7607052302 +8801712514478 rashedul_bogra@yahoo.com
KATHOM SYED JUMUL DEWAN GIRLS DAKHIL MADRASAH 119658 7607042104 +8801722671682 atikur.rahman86@yahoo.com
MAJHGRAM M.A.SENIOR FAZIL MADRASHA 119645 7607032301 +8800171882628 majgrammadrasa@yahoo.com
MURADPUR BANDIR PUKUR DHAKHIL MADRASAH 119650 119650 +8801950297708
NUNDAHA FAZIL MADRASHA 119648 7607042302 +8801716232586
SHARA DARUS SALAM DAKHIL MADRASAH 119655 7607062102 +8801714421244 saradakhilmadrasah@mail.comail.com
SHINGJANI D.S.S ALIM MADRASHA 119653 7607042201 +8801913145579 sanknb65@gmail.com

Madrasha of Sadar

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
ARIFA ALI SHEFALI DAKHIL MADRASAH CHALK ALAM 131410 +8801736135831 arifaalisefalidakilmadrasha@gmail.com
ARULIA GIRLS DAKHIL MADRASHA 119242 +8801761536036
BIDUPARA DR. MOKBUL HOSEN DAKHIL MADRASHA 119238 7602282105 +8801714659799 bdmhdm@gmail.com
BOGRA MOHILA DAKHIL MADRASAH 119225 7602282106 +8801710970364 bogramohilamadrasah@gmail.com
BUGRUG BARIA GIRLS DAKHIL MADRASHA 119232 7602232104 +8801735401342 bujrugbariabdm@gmail.com
BUZARGADHAMA RAHMANIA FAZIL MADRASAH 119226 7602062301 +8801718629866 bdrfdm@gmail.com
BUZRUG MAZIRA PANCH AULIA DAHKHIL MADRASAH 119235 7602062103 +8801916675235 bujrugmajira119235@gmail.com
CHANDMUHA SARALPUR DAKHIL MADRASHA 119241 7602292101 +8801736201940 csdm119192@gmail.com
DARIAL MOHI UL ULUM DRKHIL MADRASHA 119231 761001202 +8801718443062
DHALMOHINI DAKHIL MADRASHA 133789 +8801722034373
GOVT. MUSTAFABIA ALIA MADRASHA 119223 +8801723367914 govt.mustafabia.alia.madrasa@gmail.com
HAJI DANESH ALETON DAKHIL MADRASHA 119244 +8801731355782
JAMIA ISLAMIA ALAKABA DAKHIL MADRASHI 131366 131366 +8801711585210 jamiaislamiaadm@yahoo.com
KAICHOR SIDDIKIA DAKHIL MADRASHA 119243 7602272102 +8801718832993 ksdm119243@gmail.com
KARNOPUR M.H. KHANDAKER DAKHIL MADRASHA 119228 7602232101 +8801720411650 karnopurmhkdm1954@gmial.com
NAMUJA S.S.I. FAZIL MADRASHA 119230 7602152301 +8801743629889 namujafm@gmail.com
NOWDAPARA NOBIGONJ DAKHIL MADRASAH 119229 7602232105 +8801714526569
PANCHBARIAHAT S. AHAMADIA DAKHIL MADRASAH 119234 7602212101 +8801729369983 PANCHBARIYAHAT@GMAIL.COM
RAMSHAHAR PIR DR MUHAMMAD KAHRULLAH DAKHIL MADERASAH 119245 7602012101 +8801718084336 ramshahar.dakhilmadrasha@gmail.com
SATSHIMULIA B. UDDIN DAKHIL MADRASHA 119236 7602062102 +8801735403657 satshimulia1981@gmail.com
SHAKHARIA ALIM MADRASA 119227 7602212102 +8801712051875 shakhariaam@gmail.com
SHEKHPARA ISLAMIA DAKHIL MADRASHA 119239 +8801718304633
SHIKERPUR D,U. ALIM MADRASHA 119222 7602022101 +8801712839744 sduam119222@gmail.com
TELIHARA MOHIUDDIN ALIM MADRASHA 119240 7602262101 +8801717157400 teliharamuam119240@gmail.com
THANTHANIA NURUN ALA NUR FAZIL MADRSAH 119224 7602012301 +8801912960639 thanthaniamadrasha@yahoo.com
UTTAR CHELOPARA DAKHIL MADRASHA 119237 7602282104 +8801724216102 UTTARCHELOPARA@GMAIL.COM

Madrasha of Sariakandi

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
BIBIR PARA J. U DAKHIL MADRASHA 119702 7608042101 +8800173257045 mbibirpara@gmail.com
CHAIHATA B.M. DAKHIL MADRASHA 119705 7608112102 +8801714801149 m119705sdm@gmail.com
CHALUA BARI HIGH SCHOOL 119673 +8801725823250 s119673@gmail.com
CHANDANBAISA KAMALPUR ABU ABDULLAH DAKHIL MADRASHA 119710 7608072102 +8801720410661 mad119710@gmail.com
CHHAGHL DHARA ISLALMIA DAKHIL MAFRASHA 119709 7608132101 +8801718826569 m01718826569smd@gmail.com
DARIPARA PAIKARTOLI DAKHIL MADRASHA 119711 7608122101 +8801726316502 m119711dpbm@gmail.com
DURGADAHA D J DAKHIL MADRASHA 119707 7608022102 +8801719251339 mdurgadah119707@gmail.com
FULBARI DHAKIL MADRASHA 119712 7608112101 +8801717662591 m119712fbm@gmail.com
GANAKPARA DAKHIL MADRASHA 131807 +8801718104764 gpdm131807@gmail.com
JOREGACHHA SENIOR FAZIL MADRASAH 119701 7608012301 +8801712352170 m119701jfm@gmail.com
KARNI BARI THIMUKHI FAZIL MADRASHA 119700 7608102301 +8801721949567 M119700BD@gmail.com
NIZ BALAIL ISLAMIA SENIAR ALIM MADRSAH 119706 7608022101 +8801717851308 m119706niam@gmail.com
SHARIAKANDI FAZIL MADRASHA 119699 7608072301 +8801822125106 m119699sfbm@gmail.com
SHOLAR TAIR KUTUBPUR K U DAKHIL MADRASHA 119704 7608102102 +8801713789920 m119704skdm@gmail.com
SOTANARA CHAMKASHA NUR ALA NUR DAKHIL MADRASHA 119698 7608042102 +8801727968283 m119698@gmail.com

Madrasha of Shajahanpur

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
ATAIL FAZIL DEGREE MADRASAH 119300 7602092301 +8801714841434 atailfazilmadrasha72@gmail.com
BAMUNIA DARUL ULUM DAKHIL MADRASHA 119308 7602052102 +8801712683557 bamunidud@gmail.com
BAMUNIA SAMABAYA ALIM MADRASA 119233 7602052201 +8801711781955 bamunia.sseniormadrasha@yahoo.com
BAR ARJUL DARUL AMAN GIRLS DHAKIL MADRASHA 119318 7602182102 +8801711020173 baroanjulgirlsmadrasah@gmail.com
BARO ANJUL DARUL AMAN BALAK DHAKIL MADRASHA 119319 7602282103 +8801703750733 baroanjulboy'sm@gmail.com
BEHIGRAM ADU CENTRAL FAZIL DEGREE MADRASHA 119299 7602182301 +8801718864260 bihigfdbm@gmail.com
BIRIKULLA DARUL ULUM DAKHIL MADRASAH 119317 7602282102 +8801725855356
BONVETY SULTAN ARIFIA (RA) DAKHIL MADRASHA 119326 7612022101 +8801715464377 bonvetysultan@gmail.com
BORONOGAR PURBBOPARA I.D MADRASAH 119324 7602242101 +8801823801017 bpidm1985@gmail.com
DARIGACHA DARUS SALAM DAKHIL MADRASHA 119304 7602102102 +8801747832268 darigasa@gmail.com
DOMONPUKUR AMENIA KAMIL MADRASHA 119297 7602222302 +8801712839756 domonpukurakm1908@gmail.com
GHASHIRA AHEYAUL ULOM DAKHIL MADRASHA 119305 7602162102 +8801724445965 gashirha.2015@gmail.com
GOHAIL SHALIKHA DAKHIL MADRASHA 119302 7602092102 +8801724566015
JOGANNATHPUR DAKHIL MADRASAH 131607 +8801721208627
JOYNTIBARI DARUL HUDA BALIKA DHAKIL MADRASHA 119322 7602232102 +8801719738195 joyntibarimadrasah@gmail.com
KABASHOTTI DAKHIL MADRASAH 131612 +8801712743864 kabashotridmadrasah@gmail.com
KHOTTA PARA SIDDIKIA FAZIL DEGREE MADRASAH 119296 7602162301 +8801822065857 khottaparamadrasa@gmail.com
MADLA TANJIMUL ULUM DAKHIL MADRASAH 119316 7602132102 +8801718935342
MALIPARA DAKHIL MADRASHA 119306 +8801736978072
MANIKDIPA DARUS SUNNAH DAKHIL MADRASAH 119325 7602272101 +8801719828112 manikdipamadrasa@gmail.com
MOSTAIL PACHPIRTALA GIRLS DAKHIL MADRASA 119320 7612012101 +8801746900047 mostailpbdm@gmail.com
NAGAR AZIRON RABEYA MOHILA ALIM MADRASA 119310 7602192202 +8801711006341
NAGAR JAMEYA MOHAMMADIA FAZIL (B.A) MADRASAH 119301 7602192301 +8801712243595 nogorjmfazilmadrasa@gmail.com
NARILLA ITALI S.U. DAKHIL MADRASAH 119315 7602162103 +8801729806427 nisudm@gmail.com
NISCHINTAPUR DARUL ULUM DAKHIL MADRASAH 119309 7602132101 +8801767012610 nischintapur1971@gmail.com
PARTAKHUR DAKHIL MADRASHA 119321 7602232103 +8801710055158 partequrmadrasa@gmail.com
RAJBARI RAHMANIA ALIM MADRASAH 119313 7602102201 +8801710794374 rajbaibarimadrasah@gmail.com
SABRUL ASTAN SARIF DAKHIL MADRASAH 119314 7602252101 +8801746171770 sasdm119314@gmail.com
SAJAPUR FULTOLA A. FAZIL MADRASAH 119303 7602222301 +8801865096500 sajapurfultalamadrasah@gmail.com
SHILO DHUKRI A.U.I. DHAKHIL MADRASAH 119312 7602072101 +8801714930860 shilodhukri@gmail.com
SUJABAD UTTARPARA DAKHIL MADRASHA 119307 7602282101 +8801718430620 sujabadmadrasa@gmail.com
TALPUKUR DARUL ISLAM DAKHIL MADRASA 119323 7602272103 +8801729726326 talpukurmadrasha@gmail.com
ZORA.N.U. FAZIL MADRASHA 119298 7602042301 +8801912938485

Madrasha of Sherpur

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
ALTADIGHI FAZIL B. A MADRASAH 119777 7609062302 +8801718199817
AMINPUR SAHID MIZANIA DAKHIL MADRASHA 119772 7609092101 +8801716961949
AMOIN DAKHIL MADRASHA 119803 +8801721707047
AYERA JAMEOUL ULUM DHAKHAIL MAD RA SA 119773 7609152101 +8801713734132
BAGRA COLONE DAKHIL MADRASHA 119798 7609182101 +8801721464209
BEGUM SHAHJAHAN TALUKDER DAKHIL MADRASHA 119790 7609102103 +8801735853637 begumshahjahantalukderdakhilma@gmail.com
BELGACHI MUSTI DEWAN DAKHIL MADRASHA And(Voc:) 119782 7609092104 +8801713906847 belgachimuddm@gmail.com
BETKHOIR AHIA UL ULUM DAKHIL MADRASHA 119778 7609072101 +8801911642851 betkhoir.auudm@gmail.com
BHABANIPUR DAKHIL MADRASAH 119797 7609162103 +8801716760446 bdm119797@gmail.com
BIROIL SHAHID TORKANIA DAKHIL MADRASHA 119780 7609042101 +8801729448326 bstdm1974@gmail.com
CHALK SADI KASHIABALA DAKHIL MADRASHA 119800 7609092105 +8801740977075 chalksadikdm@gmail.com
DARIHASRA DAKHIL MADRASHA 119768 7609172101 +8801715803156 darihasradm@gmail.com
DONKUNDI AYSHA MOWLA BOX DAKHIL MADRASHA 119791 7609122101 +8801716948633 dhankundia@gmail.com
FULBARI HAMIDIA DAKHIL MADRASHA 119775 7609092103 +8801712255224 fhdm1985@gmail.com
FULTALA DAKHIL MADRASAH 119799 7609162101 +8801913081186
GARIDAHA DAKHIL MADRASHA 119769 7609102105 +8801765003742 www.garidahdmadrasha@yahoo.com
GAROI MOHAMMADIA DAKHIL MADRASHA 119793 7609162102 +8801912947713 garoimdmadrasa@gmail.com
GHORDOUR N.P ALIM MADRASHA 119783 7609082101 +8801724621634
HAPUNIA DAKHIL MADRASA 119788 7609112101 +8801943434375 hapunia.dakhil.madrasa@gmail.com
JAMUR ISLAMIA SENIOR ALIM MADRASA 119776 7609062201 +8801721464985
KAFURA COMMUNITY GIRLS DAKHIL MADRASA 119792 7609152103 +8801712340263
KALLANI BALEKA DAKHIL MADRASHA 119802 +8801670644053
KANUPUR DAKHIL MADRASHA 119781 7609102104 +8801728657496 kanupurdakhilmadrasha@gmail.com
KHAGA DOLONG V C C DAKHIL MADRASHA 119786 7609102102 +8801719708190
KHAMARKANDI BALIKA DAKHIL MADRASHA 119767 7609022101 +8801718281188
KHANDOKAR TOLA MONSHIPARA BALIKA DAKHIL MADRASHA 119765 +8801716933397
MAMUR SHAHI DAKHIL MADRASHA 119795 7609142101 +8801724356691 mamurshahimadrasah@gmail.com
MIRZAPUR DAKHIL MADRASHA 119796 +8801723218755
MIRZAPUR DAKHIN PARA DAKHIL MADRASHA 119794 7609152102 +8801714706240 mirzapurdakhinpdmadrasha@yahoo.com
MODDAYA BHAG ISLAMIA DAKHIL MADRASHA 119804 +8801724506545
MOHIPUR KADERIA ISLAMIC MISSION DAKHIL MADRASHA 119779 7609112102 +8801711411806 mohipurkimdm@yahoo.com
NAKUA ISLAMIKA DAKHIL MADRASHA 119763 +8801716606075
NISHINDARA DHKHIL MADRASA 119771 7609072102 +8801729532750
RAMESHWARPUR SHAMSUL ULUM BALIKA DAKIL MADRASHA 119784 7609012103 +8801724358654
RAZAR DIGHI DAKHIL MADRASHA 119801 7609152104 +8801724423898 rdm97sb@gmail.com
SHAHANAGAR ISLAMIA DAKHIL MADRASHA 119789 7609102101 +8801718658038
SHALFA S, R, CHOWDHORY DAKHIL MADRASAH 119787 760912102 +8801714845447 ssrcdm1985@gmail.com
SHALYA PARA D.N.M. RAHMAN DAKHIL MADRASHA 119785 7609092102 +8801734118162
SHERPUR SHAHIDIA ALIA MADRASHA 119774 7609032401 +8801768969747 hafiz71.sb@gmail.com
SHIBPUR RASHIDIA DAKHIL MADRASHA 119766 7609142102 +8801717288499
SHUVOGASA DAKHIL MADRASHA 119764 7609132101 +8801712076945
ULIPUR AMIRIA SOMOTULLAH MOHILA FAZIL DEGREE MADRASHAH 119770 7609012301 +8801711164659 ulipurmfm@gimal.com

Madrasha of Sibganj

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
ABHIRAM PUR SIDDIQUIA DAKHIL MADRASHA 119882 7610132101 +8801718484206 abhirampurmadrasah@gmail.com
ALADIPUR ISLAMIA ALIM MADRASHA 119875 7610042201 +8801724628063 aladipurmad119875@gmail.com
ALIARHAT D. U. S. FAZIL MADRASHA 119871 7610032302 +8801731089850
ALIGRAM ISLAMIA ALIM MADRASAH 119873 7610012101 +8801717516885 aligramislamiadakhilmadrasah@gmail.com
ATMOOL BIRAJ UDDIN DAKHIL MADRASHA 119880 7610032101 +8801721614882 atmul119880@gmail.com
BAGMARA DAKHIL MADRASHA 119902 7610192101 +8801716844790 bagmaramadrasah@gmail.com
BALA BOTTRISH ISLAMIA DAKHIL MADRASHA 119901 +8801729405124 balabottirish.mad@gmail.com
BARIAHAT ABEDIA DHAKIL MADRASAH 119881 7610162102 +8801761568573 boriahat119881@gmail.com
BELAI SUNNATUL ULUM DAKHIL MADRASA 119892 +8801757966511 belaidakhilmadrasah@gmail.com
BHABANIPUR DAKHIL MADRASAH,SHIBGANJ 119903 7610232101 +8801745509386 bhabanipur.mad@gmail.com
BIHARHAT DAKHIL MADRASA 119883 7610012103 +8801758770727 biharhat.dakhil.mad@gmail.com
BORO BEL GHORIA JAMIA ISLAMIA DHAKHIL MADRASHA 119886 7610032105 +8801760045101 borobelghoria119886@gmil.com
CHAKPARA WAHABUL ULUM ALIM MADRASHA 119868 7610102203 +8801719302569 chakpara119868@gmail.com
CHALLISH CHHATRA MATIN RM MOHILA MADRASHA 119900 +8801734216701 matianmadrasah@gmail.com
CHANDER BAKSON M.S.M DAKHIL MADRASA 119895 7610172101 +8801740925970 chandarbaksonmadrasah@gmail.com
DAHAPARA DARUL ULUM DAKHIL MADRASHA 119876 7610182101 +8801724215261 dahapara119876@gmail.com
DARIDAHA AMINIA FAJIL (DEGREE) MADRASA 119874 7610072302 +8801718908971 daridahaminia.fazil.mad@gmail.com
DEULY ALIM MADRASA 119878 7610052201 +8801917447812 deulyalimmadrasha67@gmail.com
DHARIA GANGOIT ISLAMIA DAKHIL MADRASA 119904 +8801737271320 dhariamadrasah@gmail.com
DUDAHAR RAHMANIA DAKHIL MADRASHA 134852 +8801730842364 dudaharmadrasah@gmail.com
GANGNAGAR DAKHIL MADRASA 119893 7610212101 +8801718253690 gangnagar.md119893@gmail.com
GOBINDAPUR DAKHIL MADRASAH 119898 7610082102 +8801714527226 gobindapur.mad@gmail.com
HARIPUR CHALNA KATHI FAZIL DEGREE MADRASA 119865 7610102302 +8801714547890 hpchalanakathifazilmad@gmail.com
JAMURHAT DAKHIL MADRASHA 119864 7610022101 +8801715244511 jamurhat.madrasah119864@gmail.com
JANGRAM SHAH SULTAN DAKHIL MADRASAH 119885 7610062101 +8801718501405 jangram119885@gmail.com
KATGARA JONABIA DAKHIL MADRASAH 119890 7610142102 +8801717219557 katgaramadrasah@gmail.com
KHAYRAR PUKUR SOLEMANIA B.L. DAKHIL MADRASHA 119887 7610042102 +8801717516883 khayrarpukurm@gmail.com
KURAHAR ISLAMIA ALIM MADRASAH 119872 7610142201 +8801751619930 kuraharalimdsheinfobd@gmail.com
MASHIMPUR CHALUNJA BL DAKHIL MADRASHA 119888 7610222101 +8801739768407 mcdm119888@gmail.com
MEDENIPARA MOZADDEDIA DAKHIL MADRASA 119896 7610162101 +8801722626463 medeniparamadrasah@gmail.com
MOHASTAN SHAH SULTAN BALKHI (R) ALIM MADRASAH 119889 7610122202 +8801712228849 msbam119889@gmail.com
MOKAMTOLA S.M.A DAKHIL MADRASHA 119891 7610102101 +8801725544142
NANDURA FAZIL MADRASHA 119869 7610032303 +8801795571150 nandurafazil.mad@gmail.com
PATAIR DHULAJHARA A. U. DAKHIL MADRASHA 119877 7610082101 +8801718839030 patairdhumadrasah@gmail.com
RAINAGAR SENIOR (ALIM) MADRASHA 119870 7610122201 +8801736134672 rainagordsalimmadrasha@yahoo.com
SADURIA RAHAMANIA ALIM MADRASHA 119867 7610032204 +8801749794985 saduria_madrasah@yahoo.com
SAKINDRABAD D.S DAKHIL MADRASA 119866 7610152101 +8801720617455 sekindrabad119866@gmail.com
SAYEDPUR DAKHIL MADRASHA 119863 7610202101 +8801712312045 sayedpur.mad119863@gmail.com
SHARIF KHAN ISLAMIA DAKHIL MADRASHA 119879 7610072101 +8801716205714 sharifkhan119879@gmail.com
SHEHALI CHETONPIR DAKHIL MADRASHA 119897 7610152102 +8801811278769 shihalimadrasah119897@gmail.com
SHIBGONJ SENIOR FAZIL MADRASHA 119884 7610022302 +8801942151042 shibganj.fazil.mad@gmail.com
SHOBDAL DHIGHI GIRLS DAKHIL MADRASHA 119906 +8801732082679 shobdaldighi.gd.mad@gmail.com
SHOLAGARI SHAH LASKAR ZILANI (R:) DAKHIL MADRASA 119899 7610222102 +8801725824312 solagari.mad119899@gmail.com
UTTAR SHAMPUR GAZI SHAH SALAUDDIN DAKHIL MADRASHA 119894 7610012102 +8801734673617 usdm119894@gmail.com

Madrasha of Sonatola

Institute Name EIIN Number MPO number Mobile number E-mail
AYESA AZGAR BALIKA DAKHIL MADRASHA 119948 +8801711014060
BOYRA DAKHIL MADRASHA 119947 7611112101 +8801718844705 boyradakhilmadrasah010@gmail.com
FAZILA SHARIF GIRLS DAKHIL MADRASHA 119944 7611102101 +8801740066171
FULBARIA H.M.V. DAKHIL MADRASHA 119942 7611062102 +8801718169402 fulbari.hmvdm1985@mail.com
MADHYA DIGHAL KANDI A.B.DAKHIL MADRASHA 119940 7611072101 +8801715359078
PAKULLA RAHMANIA DAKHIL MADRASHA 119703 7611092101 +8801728005177 pkrahdm@gmail.com
SAYED AHAMED ALIM MADRASHA 119943 7611082101 +8801712072793 saydahmedmadrasah@gmail.com
SONATALA FAZIL DEGREE MADRASHA 119938 7611012301 +8801716697111 sonatolafazilmadrasah@gmail.com
TEKANI CHUKAI NAGAR P. M. DAKHIL MADRASHA 119941 7611022101 +8801714706550
ZAHANABAD ALIM MADRASHA 119937 7611062201 +8801721209842

Office DEO, BOGRA © 2017. All Rights Reserved